Niusza

277 tekstów – auto­rem jest Niu­sza.

Sny są tyl­ko odzwier­cied­le­niem naszych marzeń i lęków...
Śnił mi się dzi­siaj A.Maciarewicz...?! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 sierpnia 2017, 20:40

Po­lity­ka to de­likat­nie mówiąc prostytucja...
Jeżeli Pis nie da pu­py, to Pol­ska pójdzie do lombardu...
Mam to w Pis, dzie mi tam do Pisu...
(Bez dal­sze­go oPisu)... 

myśl • 9 sierpnia 2017, 22:40

Naj­większym suk­ce­sem człowieka jest zna­leżć sposób na życie.
Naj­większym spo­sobem na życie, jest zna­leżć człowieka... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 sierpnia 2017, 22:01

Za­nim coś na­piszesz, zrób to! 

myśl • 5 sierpnia 2017, 16:35

Odkąd do­dałeś mi skrzy­deł , urosły mi na­wet rogi. 

anegdota • 4 sierpnia 2017, 11:58

Jed­nym ludziom przyszło urodzić się na par­terze , in­ni muszą po­konać wiele schodów , tyl­ko nieliczni mogą jechać windą , tak czy owak wchodze­nie po scho­dach wzmac­nia kondycję. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 sierpnia 2017, 10:29

Ten wewnętrznie bo­gaty , kto ni­kogo i nicze­go nie spi­suje na straty. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 lipca 2017, 13:02

Fan­tazję po­siadają mądrzy, a wiarę w nią tyl­ko głupi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 lipca 2017, 16:14

Sta­rość po­siada czas na dro­biaz­go­wość, a niewiele cza­su na życie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lipca 2017, 16:10

Mam ty­siąc po­mysłów na życie.
I jed­no życie na ty­siąc pomysłów. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 lipca 2017, 19:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 09:17Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Sny są tyl­ko odzwier­cied­le­niem [...]

14 sierpnia 2017, 21:45Irracja sko­men­to­wał tek­st Sny są tyl­ko odzwier­cied­le­niem [...]

14 sierpnia 2017, 20:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Sny są tyl­ko odzwier­cied­le­niem [...]

29 lipca 2017, 19:00yestem sko­men­to­wał tek­st Ten wewnętrznie bo­gaty , [...]

28 lipca 2017, 13:23onejka sko­men­to­wał tek­st Ten wewnętrznie bo­gaty , [...]

28 lipca 2017, 13:07Cris sko­men­to­wał tek­st Ten wewnętrznie bo­gaty , [...]

27 lipca 2017, 21:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Fantazję po­siadają mądrzy, a [...]

27 lipca 2017, 20:18Veroni sko­men­to­wał tek­st Starość po­siada czas na [...]

27 lipca 2017, 16:03Niusza sko­men­to­wał tek­st Mam ty­siąc po­mysłów na [...]

16 lipca 2017, 23:59yestem sko­men­to­wał tek­st Mam ty­siąc po­mysłów na [...]