Niusza

257 tekstów – auto­rem jest Niu­sza.

LUCY

Lu­cyn­ka star­sza ko­biecin­ka, fi­lig­ra­nowa, cha­ryz­ma­tyczna, ek­scen­tryczna pa­cyn­ka? skąd pa­cyn­ka!, nie dała sobą manipulować!
Nig­dy nie chciała się przyz­nać, ile ma lat? Do­myślałam się, cho­ciaż brązo­we, krótkie, kręco­ne niesi­wiejące moc­no włosy sta­wiały duży znak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 21:58

Nie jes­teś ni­kim i niczym!
Jes­teś wszystkim!
bo jes­teś dob­rem i złem... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 czerwca 2017, 20:08

Z piórem w du*pie, po­tem w głowie...
Niehi­gieniczne to rozwiązanie.
Ima­ge wpraw­dzie się zmieni...
A smród nies­te­ty zostanie... 

myśl • 17 czerwca 2017, 21:23

Hmm jak w roju!
Któż wy­myślił ta­kie głupie porówna­nie?
Prze­cież pszczoły to bar­dzo zor­ga­nizo­wana społeczność !... 

myśl • 17 czerwca 2017, 20:45

"A kto mi zab­ro­ni po le­sie z pas­to­wanym ka­banem spa­cero­wać "... 

myśl • 17 czerwca 2017, 19:54

Nic większe­go w człowieku za­pału nie obudzi,
jak tra­fianie w życiu na właści­wych ludzi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 czerwca 2017, 19:57

ROSÓŁ ""SKÓRY""
Ko­gut od sąsiada już daw­no nie pieje...?
Sie­dzi te­raz w kur­ni­ku, ja­ja wysiaduje...
Na swój żywot mar­ny bar­dzo pomstuje!
A ku­ra mu smaczny rosół gotuje.
Sko­ro człowiek człowieka ""obed­rze"" ze skóry...
To dlacze­go ro­sołu mają nie jeść i kury?! 

myśl • 12 czerwca 2017, 17:25

SWO­BODA MYŚLI
Zda­wałoby się, że naj­większa na świecie wygoda
- To włas­nych myśli "swoboda"...
Jed­nakże og­ra­niczo­na umysłem: cias­nym, zwyczaj­nym bądż ścisłym...
Można więc myśleć do woli!
Na ile ro­zum pozwoli. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 czerwca 2017, 17:38

Człowiek po­siada marze­nia i plany.
A w realizm jest uwiazany. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 czerwca 2017, 21:39

Naj­gleb­sza ana­liza dop­ro­wadza zwyk­le do płyt­kich wniosków. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 czerwca 2017, 20:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 czerwca 2017, 13:24krysta sko­men­to­wał tek­st LUCY

19 czerwca 2017, 21:10yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jes­teś ni­kim i [...]

17 czerwca 2017, 21:30Niusza sko­men­to­wał tek­st Kiedy żona zaw­sze i [...]

17 czerwca 2017, 21:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st A kto mi zab­ro­ni [...]

17 czerwca 2017, 21:24Niusza sko­men­to­wał tek­st A kto mi zab­ro­ni [...]

17 czerwca 2017, 20:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st A kto mi zab­ro­ni [...]

15 czerwca 2017, 17:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nic większe­go w człowieku [...]

15 czerwca 2017, 17:29Whitename sko­men­to­wał tek­st Nic większe­go w człowieku [...]

15 czerwca 2017, 17:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nic większe­go w człowieku [...]

15 czerwca 2017, 17:26Whitename sko­men­to­wał tek­st Nic większe­go w człowieku [...]