Niusza

317 tekstów – auto­rem jest Niu­sza.

Jes­teście, nie wszys­cy, tak żałośni, że mi was żal...
Nie ma­cie włas­ne­go życia więc żywi­cie się życiem in­nych nie do końca poznanym...
Ty­powy przykład wam­pirów emocjonalnych.
Szu­kacie wrażeń, emoc­ji, bo wasze życie jest denne...
Mo­je życie [...] — czytaj całość

myśl • 23 września 2017, 22:46

Mężczyz­na, który nie pot­ra­fi zna­leżć czułego pun­ktu G u kobiety,
będzie szu­kał zaw­sze innego.
Ale to ta­ki mężczyz­na, który nie czu­je się mężczyzną.
Jed­nak me­dycy­na zro­biła postęp w tym kierunku.

jest haczyk i jest rybka 

myśl • 23 września 2017, 15:05

Bez­pie­czna praw­da to ta, której jeszcze nie znamy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 września 2017, 07:15

Wenę tworzą okazje.
By­le nie autostop. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 września 2017, 20:06

Lek na biegunkę zadziałał z lek­kim poślizgiem. 

myśl • 22 września 2017, 17:01

Jest haczyk.
Jest przynęta.
A gdzie puenta?
Cicho, puen­ta płynie.
Zo­bacz, ja­ka słodka!
E tam, szko­da, że to tyl­ko płotka. 

myśl • 22 września 2017, 15:14

LADY PAWIANNA

Pew­na pa­ni su­gero­wała, że jest bar­dzo oczytana.
Lecz swoim zacho­waniem przy­pomi­nała pawiana.
Po­woływała się na różne znakomitośći.
Urągając przy tym ich godności.
Na szczęście sztu­ka ob­ro­ni się sama.
Mając na­wet za' ko­nese­ra' pawiana. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 22 września 2017, 15:02

Jed­no jest pew­ne, pra­wie wszys­cy żyje­my w tym sa­mym wieku, a niektórzy na­wet w XX. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 września 2017, 08:24

Ni­cola mo­ja sy­tuac­ja jest nad twoim niedoin­formo­waniem, to tak jak­bym ja przy­puszcza­la ze zmieniasz maj­tki raz na tydzień. I te­raz już dosłow­nie zglu­pialam czy Ty osadzasz w kwes­tii cy­tatów myśl, czy osobę, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 września 2017, 22:15

Dob­ry gracz uda­je, że ma złe kar­ty.Dzięki te­mu często wyg­ry­wam w brydża a wiesz dzięki cze­mu?bo prze­ciw­nik nie widzi moich kart, ale to dla Ciebie za trudne... 

myśl • 21 września 2017, 21:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 września 2017, 11:08Irracja sko­men­to­wał tek­st Jesteście, nie wszys­cy, tak [...]

23 września 2017, 23:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteście, nie wszys­cy, tak [...]

23 września 2017, 22:46Niusza do­dał no­wy tek­st Jesteście, nie wszys­cy, tak [...]

23 września 2017, 17:13Niusza sko­men­to­wał tek­st Na drodze, na której [...]

23 września 2017, 16:55Niusza sko­men­to­wał tek­st Na drodze, na której [...]

23 września 2017, 15:21róż li­la sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna, który nie pot­ra­fi [...]

23 września 2017, 15:17wdech sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna, który nie pot­ra­fi [...]

23 września 2017, 15:16róż li­la sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna, który nie pot­ra­fi [...]

23 września 2017, 15:07wdech sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna, który nie pot­ra­fi [...]

23 września 2017, 15:05Niusza do­dał no­wy tek­st Mężczyzna, który nie pot­ra­fi [...]